Zagon poslovanja A5CNC d.o.o. 2020

Projekt je namenjen ponovnemu vključevanju zaposlenih v poslovni proces podjetja A5CNC d.o.o, digitalizaciji poslovanja z zamenjavo IT opreme in nakupu opreme za stroje v podjetju v obmejnem problemskem območju, da bi dosegli ohranjanje delovnih mest, zmanjšanje posledic izpada prihodkov in poslovanja podjetja.

Namen javnega razpisa je podpreti ponovni zagon podjetij in omogočiti ohranitev obstoječih delovnih mest kot v obdobju pred krizo COVID-19 na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji.

 

Cilji projekta:

 • Ponovno vključevanje zaposlenih v delovni proces:
  • Ohranitev zaposlenih št. zaposlenih glede na dan 13.3.2020 (9)
  • Ponovno zaposlovanje glede na dan 13.3.2020 (11, na podlagi delovnih ur 9,14)
 • Ustvarjanje rednih prihodkov
 • Uvedba 1 nove storitve

 

Aktivnosti projekta:

 • Ohranjanje zaposlitev
 • Digitalizacija poslovanja
 • Nakup opreme za stroje

 

Trajanje projekta 13.6.2020 do 30.6.2021.

 

Naložbo sofinancirate Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 78.464,03 EUR.

 

Projekt bo prispeval z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

 

Cilji javnega razpisa so:

 • zmanjšanje posledic izpada prihodka in poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih,
 • polno delovanje podjetij,
 • ohranjanje delovnih mest.

 

S projektom dosegamo kazalnika učinka operativnega programa »število podjetij, ki prejmejo podporo – 1 « in »število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva – 1.«

 

Več info na www.eu.skladi.si